HAKKIMIZDA

KATEGORİLER

DUYURULAR
RÜYA YORUMLARI
FAYDALI BİLGİLER
SORUN SÖYLEYELİM
KİTAP LİSTESİ

 

BOLCA NİNE TÜRBESİ

İstanbul'dan Bolca Nine'nin Kabrinin bulunduğu Mutlu Köyüne ; Kırklareli - Babaeski - Pehlivanköyü yolu üzerinden Mutlu Köyüne ulaşılabilir. İstanbuldan Mutlu Köyü arası tam olarak 200km'dir.

Rivayet:

Rivayet olunur ki 15'inci yüz yıl içinde Fatih Sultan Mehmet Edirne'ye giderken askerleriyle birlikte burada konaklamış. Bu konaklama esnasında bu kabirde yatan hatun kişi tarafından, bir yemek kazanından o kadar çok kişiyi doyurmayı başarması, askerleri hayrete düşürmüş. Askerler yemeğin yetmeyeceğini söylemesi üzerine, nine, "yeyin evlatlarım bolca bolca yeyin" demiş ve yemek hepsine yetmiş ve artmış bile ; bu hikmetli olay padişaha anlatılınca Fatih Sultan Mehmet yaşlı ninenin elini öper ve derki " senin adın Bolca Nine olsun " o zamandan beri bu kişinin adı Bolca Nine olarak kalmıştır.

Diğer bir rivayete göre, bu yaşlı nine padişaha derki " atalarınızın kazıkları mola yerinde kalsın " ve bu isteği kabul edilir. Sabah olup kalkıldığında kazıkların yeşerdiği fark edilince Bolca Ninenin ermiş olduğuna hükmedilmiştir.

KABİR ZİYARETİ NASIL YAPILMALIDIR ?

Bismillahirrahmanirrahim

İslam dini insanların nefsani isteklerinin kutsallaştırılmasına daima karşı çıkmıştır. Hz.Peygamberimiz (S.A.V.); "Ya Rabbi! Vefatımdan sonra kabrimi tapılır put haline koyma"diye Allah'a dua etmiş ve aynı zamanda bu duasıyla da ümmetine ikazda bulunmuştur.

Diğer yandan ümmetinin de bu tehlikeye düşeceğini sezen Hz.Peygamber (S.A.V.); halkın kendisini medh-ü senada ileri gitmemesi konusunda onları sürekli uyarmıştır. Bir hadis-i şeriflerinde; "Sizden evvelkiler kabirler üzerinde mescit edinirlerdi. Sakın onların yaptığını yapmayınız." (Sahih-i Müslim; Kitabü'I Mescid) buyurmak suretiyle ne hayatta iken ve ne de vefatından sonra kendisinin ilahlaştırılmaması hususunda Müslümanları açık bir şekilde uyarmıştır.

Bugün yüzlerce insan türbeleri genel olarak şu amaçlarla ziyaret etmektedirler.

-Allah rızası,

- Dilek, hacet ve bereket,

- Genç kızların çabuk evlenmesi, evlenmek isteyen ve evlenemeyenlerin kısmetlerinin açılması,

- Türbedeki zatların ruhlarına fatiha, dua okumak, sevap kazanmak ve şefaatlerine nail olmak,

- Bela ve kazalardan korunmak,

- Büyülerin bozulması,

- Hastalıklardan ( saralı, havale geçiren, delilik, baş ağrısı, felç, sinir bozuklukları vb.) şifa bulmak,

- Maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak,

- Çocuğu olmayanların çocuğunun olması, hamile iken çocuğu düşen, çocuğu doğar doğmaz ölenlerin, yürümekte zorluk çeken bebeklerin yürümesi ve sütü olmayan annelerin sütünün çoğalması,

- Türbelerin kutsiyetine inanılması,

- Hamile kadınları ziyaretinden sonra rüyalarında kız veya oğlan çocuğu dünyaya getirebileceğini görebileceği,

- Türbede yatan ulu kişinin, keramet ehli olduğu, onun ruhaniyetinden istifade edilmesi,

- Mimari özelliğinden dolayı ,

- Turizm amacıyla,

Kabir ziyareti, ilk zamanlarda yasaklanmış iken, sonra bizzat Hz.Peygamber (S.A.V.) tarafından buna müsaade edilmiş, fakat bunda hikmet ve fayda olarak kişilerin âhireti hatırlaması öngörülmüştür.

Türbelerin ziyaret edilmesi ve buralarda yatan insanların ruhlarına dualar okunması elbetteki çok önemlidir. Fakat bu insanların duaları kabul ettiği, onların vasıtasıyla duaların makbul olduğu, geleceği belirlediği, bir takım dilekleri onlara söyleyip gerçekleştirmelerini beklemek, kendilerinden medet ummak, çaput bağlamak vb.. davranışlar asla İslam diniyle bağdaşmadığı gibi Allah korusun insanı imanından da edebilir. Ayrıca bu davranışlar, İslamiyet'ten önce cahiliye devrinden kalma davranışlardır. O dönemde de insanlar ölülerden medet umar, dileklerini kabirlerden, ağaçlara bez bağlamak suretiyle ağaçlardan, su kuyularından, dağlarda belirledikleri bazı taşlardan dahi gerçekleştirmelerini beklerlerdi. Bugün de türbelerde, kabirler de gördüğümüz bu ve benzeri davranışlar cahiliye döneminden adet ve gelenekler şeklinde günümüze kadar gelmiştir.

Bolca Nineyi ziyaret eden bazı vatandaşlarımız da mezar toprağına demir paralar gömerek parasız kalmayacağına inanlar, kabir duvarlarına dilekler yazanlar, kabrini tavaf edenler, yine kabir duvarlarına ufak taşlar yapıştıranlar, kabrin demirlerini öpenler, demirlere bezler bağlayanlar yukarıda bahsettiğimiz İslam diniyle bağdaşmayan davranışlardır. Geçmişte insanların sapmasına bu çeşit davranışların yol açtığını unutmamalı ve bu zararlı davranışlardan uzak durmak gerektiğini bilmeliyiz
.